کیمیا رشد سپاهان

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 488
نمایش داده شده: 324
انقضا: ۱۴۰۴-۰۲-۱۵ ۱۳:۴۹:۰۰
شماره تماس نام مدیریت:سید احمد احمدی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۰۷-۰۷ ۱۳:۵۰:۲۶
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (5455)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
کیمیا رشد سپاهان

توضیحات