آذرشین اصفهان

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 33132
نمایش داده شده: 15
انقضا: ۱۴۰۱-۰۹-۱۱ ۱۳:۳۲:۰۰
شماره تماس نام مدیرعامل: محسن مظاهری
ایجادشده توسط
خانم عابدینی (2457)
مشخصات ::

کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران
| شماره داخلی : 02634654966

لینک پرداخت آنلاین عضویت:

کلیک کنید

آذرشین اصفهان

توضیحات