لیست شرکت کنندگان نمایشگاه اصفهان 99rss
نمایشگاه بین المللی اصفهان

زیر مجموعه
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان 99

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان 99 (68)

تاریخ شروع:دوشنبه 99/04/16 (07/06/2020)

تاریخ پایان:جمعه 99/04/20 (07/10/2020)

زمان بازدید:16 الی 23

نوع نمایشگاه:بین المللی

وب سایت:isfahanautopart.ir

تلفن:09172177014 /071-32302106

فکس:071-302106

۱۳۹۹-۰۳-۲۱ ۱۴:۰۱:۳۳
۱۴۰۴-۰۳-۲۷ ۱۳:۵۹:۰۰
27
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۳:۰۳:۴۵
۱۴۰۴-۰۳-۳۰ ۱۳:۰۱:۰۰
26
۱۳۹۹-۰۳-۳۱ ۱۱:۴۱:۳۹
۱۴۰۴-۰۳-۳۰ ۱۱:۳۳:۰۰
28
۱۳۹۹-۰۴-۰۳ ۱۶:۰۲:۳۰
۱۴۰۴-۰۴-۰۲ ۱۵:۵۵:۰۰
46