بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی اصفهان 97 - لیست شرکت کنندگان نمایشگاه اصفهان 97 - نمایشگاه بین المللی اصفهان - نمایشگاه بین المللی اصفهان

btg3

href=

seo

web

بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی اصفهان 97rss
نمایشگاه بین المللی اصفهان / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه اصفهان 97

تاریخ شروع: چهارشنبه 97/12/01 (02/20/2019)
تاریخ پایان: يكشنبه 97/12/05 (02/24/2019)
زمان بازدید: 16 الی 22
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: isfahanhometech.ir
تلفن: 03132618001-5
فکس: 03132602006

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا