جهت اطلاع از زمان برگزاری نمایشگاه 99 یزد به اطلاعات تماس سایت جامع نمایشگاه نمایید.

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی یزد 99 

 تقویم نمایشگاهی این مرکز نمایشگاهی

 موضوع نمایشگاه  تاریخ برگزاری نمایشگاه
   

 

------------