تقویم نمایشگاه بین المللی یزد 98 

جهت اطلاع از زمان برگزاری نمایشگاه 98 | زمان برگزاری نمایشگاه 98 به اطلاعات تماس زیر مراجعه نمایید.

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی یزد 98 

 تقویم نمایشگاهی این مرکز نمایشگاهی

 1616