جهت اطلاع ازتقویم و زمان برگزاری نمایشگاه 1402 یزد به اطلاعات تماس سایت جامع نمایشگاه نمایید.

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی یزد 1402 

 تقویم نمایشگاهی این مرکز نمایشگاهی

 

تقویم پاییزی نمایشگاه 

تقویم نمایشگاه یزد مهر ماه 1402

 

تقویم نمایشگاه یزد آبان ماه 1402

 

تقویم نمایشگاه یزد آذر ماه 1402

 

***************************

تقویم زمستان نمایشگاه 

تقویم نمایشگاه یزد دی ماه 1402

 

تقویم نمایشگاه یزد بهمن ماه 1402

 

تقویم نمایشگاه یزد اسفند ماه 1402