جهت اطلاع از زمان برگزاری نمایشگاه 1402 مصلی  با سایت جامع نمایشگاه تماس حاصل نمایید.

 

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی مصلی 1402 

تقویم پاییزی نمایشگاه 

تقویم نمایشگاه مصلی مهر ماه 1402

تقویم نمایشگاه مصلی آبان ماه 1402

تقویم نمایشگاه مصلی آذر ماه 1402

***************************

تقویم زمستان نمایشگاه 

تقویم نمایشگاه مصلی دی ماه 1402

تقویم نمایشگاه مصلی بهمن ماه 1402

تقویم نمایشگاه مصلی اسفند ماه 1402