جهت اطلاع از زمان برگزاری نمایشگاه 99 مصلی با سایت جامع نمایشگاه تماس نمایید.

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی مصلی 99 

 تقویم نمایشگاهی این مرکز نمایشگاهی

 به علت شرایط کنونی ، نمایشگاه های بین المللی و تخصصی تا تاریخ 1399/03/18 کنسل میباشد.

------------

 موضوع نمایشگاه  تاریخ برگزاری نمایشگاه
نمایشگاه کتاب مصلی   

 

------------