برخی از نمایشگاه ها احتیاج به مدل های خانم و آقا جهت ارائه تن پوش های برند مورد نظر را دارند. ما می توانیم بهترین مدل های خانم و آقا با استانداردهای مشخص و لازم جهت شوآف محصولات شما ارائه دهیم.

جهت درخواست و همکاری با شماره تماس 09192004156 تماس حاصل نمایید