نمایشگاه بین المللی ارومیهrss
نمایشگاه های شهرستان

زیر مجموعه

لیست شرکت کنندگان نمایشگاه ارومیه 98 (42)

جهت دریافت لیست شرکت کنندگان نمایشگاه ها با شماره 09192004156 تماس بگیرید

۱۳۹۸-۰۸-۰۱ ۱۲:۱۴:۲۲
۱۴۰۴-۰۸-۰۸ ۱۲:۱۳:۰۰
206