لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تبریز 97rss
نمایشگاه بین المللی تبریز

زیر مجموعه
صنعت تبریز 97

صنعت تبریز 97 (2)

تاریخ شروع: سه شنبه 97/04/26 (07/17/2018)
تاریخ پایان: جمعه 97/04/29 (07/20/2018)
زمان بازدید: 16 الی 22
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: ir-amt.com
تلفن: 02188828557 - 04136373709
فکس: 04136373850-60

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی، شکلات و ماشین آلات مربوطه تبریز 97

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی، شکلات و ماشین آلات مربوطه تبریز 97 (0)

تاریخ شروع: سه شنبه 97/12/07 (02/26/2019)
تاریخ پایان: جمعه 97/12/10 (03/01/2019)
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: tabrizfair.ir
تلفن: 04136373851-8
فکس: 04136373850

جشنواره آرایشی و بهداشتی تبریز 97

جشنواره آرایشی و بهداشتی تبریز 97 (0)

تاریخ شروع: سه شنبه 97/10/11 (01/01/2019)
تاریخ پایان: جمعه 97/10/14 (01/04/2019)
نوع نمایشگاه: داخلی
وبسایت: tabrizfair.ir
تلفن: 04136373851-8
فکس: 04136373850

 هفدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تبریز 97

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تبریز 97 (0)

تاریخ شروع: سه شنبه 97/12/07 (02/26/2019)
تاریخ پایان: جمعه 97/12/10 (03/01/2019)
زمان بازدید: 15 الی 20:30
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: tabrizfair.ir
تلفن: 04136373851-8
فکس: 04136373850