لیست شرکت کنندگان نمایشگاه اصفهان 99rss
نمایشگاه بین المللی اصفهان

زیر مجموعه
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان 99

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان 99 (69)

تاریخ شروع:دوشنبه 99/04/16 (07/06/2020)

تاریخ پایان:جمعه 99/04/20 (07/10/2020)

زمان بازدید:16 الی 23

نوع نمایشگاه:بین المللی

وب سایت:isfahanautopart.ir

تلفن:09172177014 /071-32302106

فکس:071-302106

بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان 99 (80)

تاریخ شروع:
چهارشنبه 99/08/14 (11/04/2020)
تاریخ پایان:
شنبه 99/08/17 (11/07/2020)
زمان بازدید:
10 الی 18
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
36633939 -031
فکس:
031-36629095
۱۳۹۹-۰۶-۲۹ ۱۲:۲۸:۰۷
۱۴۰۱-۰۶-۲۸ ۱۲:۲۲:۰۰
126
۱۳۹۹-۰۹-۱۵ ۱۲:۲۹:۱۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۴ ۱۲:۲۷:۰۰
61
۱۳۹۹-۰۹-۱۶ ۱۲:۴۲:۰۸
۱۴۰۱-۰۹-۱۵ ۱۲:۳۸:۰۰
70
۱۳۹۹-۰۹-۲۴ ۱۵:۳۴:۰۷
۱۴۰۱-۰۹-۲۳ ۱۵:۱۷:۰۰
71
۱۳۹۹-۱۰-۰۲ ۱۱:۰۹:۵۰
۱۴۰۱-۱۰-۰۱ ۱۱:۰۷:۰۰
70
۱۳۹۹-۱۰-۱۳ ۱۵:۵۹:۱۲
۱۴۰۱-۱۰-۱۲ ۱۵:۵۷:۰۰
55
۱۳۹۹-۰۳-۲۰ ۱۵:۵۴:۲۰
۱۴۰۴-۰۳-۱۹ ۱۵:۵۲:۰۰
170
۱۳۹۹-۰۳-۲۱ ۱۳:۱۰:۴۵
۱۴۰۴-۰۳-۲۰ ۱۳:۰۴:۰۰
165
۱۳۹۹-۰۳-۲۱ ۱۴:۰۱:۳۳
۱۴۰۴-۰۳-۲۷ ۱۳:۵۹:۰۰
118
۱۳۹۹-۰۳-۲۱ ۱۴:۳۵:۰۱
۱۴۰۴-۰۳-۲۰ ۱۴:۳۱:۰۰
152