جهت اطلاع از زمان برگزاری نمایشگاه 1400 مصلی با سایت جامع نمایشگاه تماس نمایید.

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی مصلی 1400 

 تقویم نمایشگاهی این مرکز نمایشگاهی

 

 

 بروز رسانی : 99/12/26

 موضوع نمایشگاه  تاریخ برگزاری نمایشگاه  مجری برگزاری نمایشگاه
     


------------