تیم ما با افتخار قادر به همکاری با غرفه سازهایی در گرید های C – C+ - B – B+ - A– A+ می باشد که با توجه به بودجه و امکانات بندی شما می توانیم بهترین تبلیغات و دیزاین را در محیط نمایشگاهی داشته باشیم.

جهت درخواست و همکاری با شماره تماس 09192004156 تماس حاصل نمایید