پارسان درب - دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 97 - - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

پارسان درب

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 7980
نمایش داده شده: 25
انقضا: ۱۳۹۸-۱۱-۱۸ ۰۹:۵۴:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: ابراهیم مرادی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۱-۱۱ ۰۹:۵۴:۴۳
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (1119)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
پارسان درب

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا