سبزین در - دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 97 - - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

سبزین در

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 7974
نمایش داده شده: 18
انقضا: ۱۳۹۸-۱۱-۱۸ ۰۹:۴۹:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: قادر سیفی زاده
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۱-۱۱ ۰۹:۵۰:۳۰
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (1119)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
سبزین در

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا