رسام آرمین پرگاس - دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 97 - - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

رسام آرمین پرگاس

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 7969
نمایش داده شده: 44
انقضا: ۱۳۹۸-۱۱-۱۸ ۰۹:۴۴:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: مهدی ترابی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۱-۱۱ ۰۹:۴۵:۴۱
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (1119)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
رسام آرمین پرگاس

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا