دانشگاه صنعتی قوچان - نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار تهران 97 - - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

دانشگاه صنعتی قوچان

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 5918
نمایش داده شده: 32
انقضا: ۱۳۹۸-۱۰-۲۳ ۱۵:۵۶:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: علی اصغر بهشتی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۰-۱۶ ۱۵:۵۷:۳۱
ایجادشده توسط
خانم بهجت نیا (1110)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634283445
دانشگاه صنعتی قوچان

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا