ساختمانی و مهندسی گوپله - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

btg3

href=

seo

web

ساختمانی و مهندسی گوپله

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 6663
نمایش داده شده: 24
انقضا: ۱۳۹۸-۱۱-۱۰ ۱۶:۱۸:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: محمد نبی گوهرگانی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۱-۰۳ ۱۶:۱۹:۳۰
ایجادشده توسط
خانم بهجت نیا (1572)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634283445
ساختمانی و مهندسی گوپله

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا