نام آوران پی پارس - نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران 97 - - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

نام آوران پی پارس

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 6945
نمایش داده شده: 23
انقضا: ۱۳۹۸-۱۱-۱۱ ۱۲:۳۷:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : علی رضا امامی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۱-۰۴ ۱۲:۳۹:۲۵
ایجادشده توسط
خانم بابایی (1078)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634246851
نام آوران پی پارس

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا