دیتا تصویران آفتاب - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

btg3

href=

seo

web

دیتا تصویران آفتاب

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 10176
نمایش داده شده: 30
انقضا: ۱۳۹۸-۱۲-۲۱ ۱۵:۱۵:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: امید دهقان زاده
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۲-۱۳ ۱۵:۱۶:۵۱
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (1578)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
دیتا تصویران آفتاب

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا