داروسازی آتی فارمد

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 30338
نمایش داده شده: 52
انقضا: ۱۴۰۱-۰۴-۲۰ ۱۲:۱۹:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : رضا ابدار
تلفن :02691002726
ادرس:کیلومتر12اتوبان کرج قزوین خروجی سوپا خیابان شفا خیابان برکت داروسازی آتی فارمد
ایجادشده توسط
خانم جهانگیری (6019)
مشخصات ::

کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران
| شماره داخلی : 02634246849
لینک پرداخت آنلاین عضویت :
کلیک کنید

داروسازی آتی فارمد