لیست شرکت کنندگان نمایشگاه مصلی تهران 97 - نمایشگاه مصلی تهران - نمایشگاه مصلی تهران

لیست شرکت کنندگان نمایشگاه مصلی تهران 97rss
نمایشگاه مصلی تهران

زیر مجموعه
هفتمین دوره نمایشگاه و همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی مصلی تهران 97

هفتمین دوره نمایشگاه و همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی مصلی تهران 97 (9)

تاریخ شروع:
سه شنبه 97/07/17 (10/09/2018)
تاریخ پایان:
پنجشنبه 97/07/19 (10/11/2018)
زمان بازدید:
10 الی 17
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-88548845-9
فکس:
021-88511453
چهارمین نمایشگاه ایران فارما، دارو و صنایع وابسته مصلی تهران 97

چهارمین نمایشگاه ایران فارما، دارو و صنایع وابسته مصلی تهران 97 (20)

تاریخ شروع:
دوشنبه 97/07/02 (09/24/2018)
تاریخ پایان:
چهارشنبه 97/07/04 (09/26/2018)
زمان بازدید:
9 الی 18
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-88203845
فکس:
021-88198520
چهارمین نمایشگاه و جشنواره گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی مصلی

چهارمین نمایشگاه و جشنواره گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی مصلی (46)

تاریخ شروع:
شنبه 97/07/21 (10/13/2018)
تاریخ پایان:
سه شنبه 97/07/24 (10/16/2018)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
021-83530/83532165
فکس:
021-83532166
نمایشگاه جهیزیه ایرانی و لوازم خانگی مصلی 97

نمایشگاه جهیزیه ایرانی و لوازم خانگی مصلی 97 (0)

تاریخ شروع:چهارشنبهدوشنبه 97/10/17 (01/07/2019)
تاریخ پایان:يكشنبه جمعه 97/10/21 (01/11/2019)
زمان بازدید:16 الی 22
نوع نمایشگاه:داخلی
وبسایت:musalla.ir
تلفن:021-42917200
فکس:

سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته مصلی تهران 97

سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته مصلی تهران 97 (114)

تاریخ شروع:
يكشنبه 97/09/25 (12/16/2018)
تاریخ پایان:
سه شنبه 97/09/27 (12/18/2018)
زمان بازدید:
10 الی 18
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
021-22893008-9
فکس:
021-22876501

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا