کیمیا رهاورد پایامهر - نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

btg3

href=

seo

web

کیمیا رهاورد پایامهر

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 6071
نمایش داده شده: 135
انقضا: ۱۳۹۸-۱۰-۳۰ ۰۹:۲۶:۰۰
شماره تماس نام مدیریت:حمیدرضا آقائی خفری
www.crp.ir
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۰۹:۳۷:۰۳
ایجادشده توسط
خانم جهانگیری (2430)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634246849
کیمیا رهاورد پایامهر