لیست شرکت کنندگان نمایشگاه شهر آفتاب 97 - نمایشگاه شهرآفتاب - نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

لیست شرکت کنندگان نمایشگاه شهر آفتاب 97rss
نمایشگاه شهرآفتاب

زیر مجموعه
دومین نمایشگاه بین المللی چاپ بسته بندی شهر آفتاب تهران97

دومین نمایشگاه بین المللی چاپ بسته بندی شهر آفتاب تهران97 (12)

تاریخ شروع:
پنجشنبه 97/07/19 (10/11/2018)
تاریخ پایان:
يكشنبه 97/07/22 (10/14/2018)
زمان بازدید:
10 الی 18
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-40882015 / 09018296238
فکس:
021-88301806
دومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی شهر آفتاب 97

دومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی شهر آفتاب 97 (2)

تاریخ شروع:
پنجشنبه 97/09/22 (12/13/2018)
تاریخ پایان:
يكشنبه 97/09/25 (12/16/2018)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-88715908
فکس:
021-88726478
دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی، رستورانی، فست فود، هتل و صنایع وابسته شهر آفتاب ته

دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی، رستورانی، فست فود، هتل و صنایع وابسته شهر آفتاب ته (0)

تاریخ شروع:جمعه 97/10/07 (12/28/2018)
تاریخ پایان:دوشنبه 97/10/10 (12/31/2018)
زمان بازدید:10 الی 18
نوع نمایشگاه:بین المللی
وبسایت:irankitchex.com
تلفن:021-66453576
فکس:021-66453576 داخلی 106

دومین نمایشگاه بین المللی ورزش و محصولات نوین و تجهیزات وابسته شهر آفتاب تهران 97

دومین نمایشگاه بین المللی ورزش و محصولات نوین و تجهیزات وابسته شهر آفتاب تهران 97 (1)

تاريخ شروع:سه شنبه 97/10/25 (01/15/2019)
تاريخ پايان:جمعه 97/10/28 (01/18/2019)
زمان بازديد:
نوع نمايشگاه:بین المللی
وبسايت:fa.chistafair.com
تلفن:021-75965
فکس:021-22910339

دومین نمایشگاه بین المللی ورزش و محصولات نوین و تجهیزات وابسته شهر آفتاب

دومین نمایشگاه بین المللی ورزش و محصولات نوین و تجهیزات وابسته شهر آفتاب (0)

تاریخ شروع:
سه شنبه 97/10/25 (01/15/2019)
تاریخ پایان:
جمعه 97/10/28 (01/18/2019)
زمان بازدید:
10 الی 17
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-75965
فکس:
021-22910339

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا