پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته شیراز 98 - لیست شرکت کنندگان نمایشگاه شیراز 98 - نمایشگاه بین المللی شیراز - نمایشگاه بین المللی شیراز

btg3

href=

seo

web

پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته شیراز 98rss
نمایشگاه بین المللی شیراز / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه شیراز 98

تاریخ شروع:سه شنبه 98/02/10 (04/30/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/02/13 (05/03/2019)
زمان بازدید:15 الی 21
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:agropars.com
تلفن:071-32237852-4
فکس:071-32233470-32231593

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا