دهمین دوره نمایشگاه بین المللی انواع کفپوش، موکت و فرش ماشینی تهران 97rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 97

تاریخ شروع: پنجشنبه 97/06/15 (09/06/2018)
تاریخ پایان: يكشنبه 97/06/18 (09/09/2018)
زمان بازدید: 10 الی 18
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: eurasianavid.com
تلفن: 02188994369-02188997501
فکس: 02188992183