آسیا وین - دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 97 - - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

آسیا وین

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 7989
نمایش داده شده: 17
انقضا: ۱۳۹۸-۱۱-۱۸ ۱۰:۰۶:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: مجید حبیبی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۱-۱۱ ۱۰:۰۷:۱۰
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (1122)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
آسیا وین

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا