آسیا وین - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

btg3

href=

seo

web

آسیا وین

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 7989
نمایش داده شده: 28
انقضا: ۱۳۹۸-۱۱-۱۸ ۱۰:۰۶:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: مجید حبیبی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۱-۱۱ ۱۰:۰۷:۱۰
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (1578)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
آسیا وین

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا