آیلار - ششمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران تهران 97 - - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

آیلار

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 4727
نمایش داده شده: 32
انقضا: ۱۳۹۸-۰۹-۲۹ ۱۱:۲۸:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : علی مروت جو
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۰۹-۲۲ ۱۱:۲۹:۲۲
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (1122)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
آیلار

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا