رنگ دیدگاه - هجدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران 97 - - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

رنگ دیدگاه

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 7717
نمایش داده شده: 21
انقضا: ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۱۱:۰۶:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: عبدالرضا محمود آبادی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۱-۱۰ ۱۱:۰۶:۴۰
ایجادشده توسط
خانم یوسفی (1146)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634244576
رنگ دیدگاه

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا