پیشگامان راه طب - چهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی تهران 97 - - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

پیشگامان راه طب

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 6701
نمایش داده شده: 23
انقضا: ۱۳۹۸-۱۱-۱۱ ۱۰:۰۷:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: محمدعلی وسائلی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۱-۰۴ ۱۰:۰۸:۵۳
ایجادشده توسط
خانم بابایی (1078)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634246851
پیشگامان راه طب

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا