کار گروه پهپادها و رسانه های هوایی ایران - نمایشگاه بین المللی صنعت صوت، تصویر، نور، خدمات چند رسانه ای و تجهیزات وابسته تهران 97 - - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

کار گروه پهپادها و رسانه های هوایی ایران

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 10183
نمایش داده شده: 7
انقضا: ۱۳۹۸-۱۲-۲۱ ۱۵:۲۴:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: حامد سعیدی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۲-۱۳ ۱۵:۲۷:۵۱
ایجادشده توسط
خانم بهجت نیا (1109)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634283445
کار گروه پهپادها و رسانه های هوایی ایران

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا