مهرتاش سپاهان - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

btg3

href=

seo

web

مهرتاش سپاهان

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 11754
نمایش داده شده: 14
انقضا: ۱۳۹۹-۰۳-۰۳ ۱۲:۵۸:۰۰
شماره تماس نام مدیریت :بابک ایرانپور
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۲-۲۶ ۱۳:۰۰:۵۶
ایجادشده توسط
خانم بابایی (2353)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634277746
مهرتاش سپاهان