صنایع پنتان شیمی - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

btg3

href=

seo

web

صنایع پنتان شیمی

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 12495
نمایش داده شده: 20
انقضا: ۱۳۹۹-۰۳-۰۹ ۱۵:۴۵:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : عبدالمهدی رضا زاده
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۳-۰۱ ۱۵:۴۷:۴۵
ایجادشده توسط
خانم یوسفی (1597)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634244576
صنایع پنتان شیمی

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا