پدیده پایدار صنعت ساختمان

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 32398
نمایش داده شده: 53
انقضا: ۱۴۰۱-۰۸-۰۵ ۱۰:۵۴:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: وحید قراخانی نیا
ایجادشده توسط
خانم عابدینی (3017)
مشخصات ::

کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران
| شماره داخلی : 02634654966

لینک پرداخت آنلاین عضویت:

کلیک کنید

پدیده پایدار صنعت ساختمان

توضیحات