شرکت خزر باند راد

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 32342
نمایش داده شده: 18
انقضا: ۱۴۰۱-۰۷-۲۸ ۱۶:۲۸:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: علی اصغر اخوان راد
ایجادشده توسط
خانم بابایی (6086)
مشخصات ::

کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران
| شماره داخلی : 02634277746

لینک پرداخت آنلاین عضویت:

کلیک کنید

شرکت خزر باند راد

توضیحات