مجتمع گازهای صنعتی نادر سرشت

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 12886
نمایش داده شده: 21
انقضا: ۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۴:۱۳:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : غلامعباس خرمی
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۴-۰۳ ۱۴:۱۳:۳۷
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (3101)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
مجتمع گازهای صنعتی نادر سرشت