شرکت دانش بنیان ساغر فن پارس

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 12884
نمایش داده شده: 37
انقضا: ۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۴:۱۱:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : ساسان ساغریچیان
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۴-۰۳ ۱۴:۱۲:۱۵
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (3101)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
شرکت دانش بنیان ساغر فن پارس