شرکت ثمین طب باربد

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 12889
نمایش داده شده: 27
انقضا: ۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۴:۱۴:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : منصور امامی نجف آبادی
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۴-۰۳ ۱۴:۱۵:۰۰
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (3101)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
شرکت ثمین طب باربد