سایان رایان اکباتان - نمایشگاه های تهران 98

سایان رایان اکباتان

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 12888
نمایش داده شده: 19
انقضا: ۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۴:۱۳:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : ارش مظفزی
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۴-۰۳ ۱۴:۱۴:۱۶
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (2065)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
سایان رایان اکباتان