لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تبریز 97 - نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز

btg3

href=

seo

web

لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تبریز 97rss
نمایشگاه بین المللی تبریز

زیر مجموعه
صنعت تبریز 97

صنعت تبریز 97 (2)

تاریخ شروع: سه شنبه 97/04/26 (07/17/2018)
تاریخ پایان: جمعه 97/04/29 (07/20/2018)
زمان بازدید: 16 الی 22
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: ir-amt.com
تلفن: 02188828557 - 04136373709
فکس: 04136373850-60

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی، شکلات و ماشین آلات مربوطه تبریز 97

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی، شکلات و ماشین آلات مربوطه تبریز 97 (0)

تاریخ شروع: سه شنبه 97/12/07 (02/26/2019)
تاریخ پایان: جمعه 97/12/10 (03/01/2019)
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: tabrizfair.ir
تلفن: 04136373851-8
فکس: 04136373850

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی فرش و منسوجات ارومیه 97

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی فرش و منسوجات ارومیه 97 (0)

تاریخ شروع: چهارشنبه 97/12/08 (02/27/2019)
تاریخ پایان: يكشنبه 97/12/12 (03/03/2019)
زمان بازدید: 16 الی 22
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: urmiafair.com
تلفن: 04433373982-3
فکس: 04433370205-6

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ارومیه 97

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ارومیه 97 (0)

تاریخ شروع: چهارشنبه 97/12/08
تاریخ پایان: يكشنبه 97/06/18
نوع نمایشگاه: بین المللی
زمان بازدید: 16 الی 22
شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه
exhibition@urmiafair.com
تلفن: 04433373982-3

جشنواره آرایشی و بهداشتی تبریز 97

جشنواره آرایشی و بهداشتی تبریز 97 (0)

تاریخ شروع: سه شنبه 97/10/11 (01/01/2019)
تاریخ پایان: جمعه 97/10/14 (01/04/2019)
نوع نمایشگاه: داخلی
وبسایت: tabrizfair.ir
تلفن: 04136373851-8
فکس: 04136373850

 هفدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تبریز 97

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تبریز 97 (0)

تاریخ شروع: سه شنبه 97/12/07 (02/26/2019)
تاریخ پایان: جمعه 97/12/10 (03/01/2019)
زمان بازدید: 15 الی 20:30
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: tabrizfair.ir
تلفن: 04136373851-8
فکس: 04136373850

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا