لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تبریز 97 - نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز

لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تبریز 97rss
نمایشگاه بین المللی تبریز

زیر مجموعه
صنعت تبریز 97

صنعت تبریز 97 (1)

تاریخ شروع:
سه شنبه 97/04/26 (07/17/2018)
تاریخ پایان:
جمعه 97/04/29 (07/20/2018)
زمان بازدید:
16 الی 22
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-88828557 / 041-36373709
فکس:
041-36373850-60
دوازدهمین  نمایشگاه بین المللی شیرینی، شکلات و ماشین آلات مربوطه تبریز 97

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی، شکلات و ماشین آلات مربوطه تبریز 97 (0)

تاریخ شروع:
سه شنبه 97/12/07 (02/26/2019)
تاریخ پایان:
جمعه 97/12/10 (03/01/2019)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
041-36373851-8
فکس:
041-36373850

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی فرش و منسوجات ارومیه 97 (0)

تاریخ شروع:
چهارشنبه 97/12/08 (02/27/2019)
تاریخ پایان:
يكشنبه 97/12/12 (03/03/2019)
زمان بازدید:
16 الی 22
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
044-33373982-3
فکس:
044-33370205-6
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ارومیه 97

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ارومیه 97 (0)

تاریخ شروعچهارشنبه 97/12/08

تاریخ پایانيكشنبه 97/06/18

نوع نمایشگاهبین المللی

زمان بازدید16 الی 22

شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

exhibition@urmiafair.com

تلفن044-33373982-3

فکس:

جشنواره آرایشی و بهداشتی تبریز 97

جشنواره آرایشی و بهداشتی تبریز 97 (0)

تاریخ شروع:سه شنبه 97/10/11 (01/01/2019)
تاریخ پایان:جمعه 97/10/14 (01/04/2019)
زمان بازدید:
نوع نمایشگاه:داخلی
وبسایت:tabrizfair.ir
تلفن:041-36373851-8
فکس:041-36373850

 هفدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تبریز 97

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تبریز 97 (0)

تاریخ شروع:
سه شنبه 97/12/07 (02/26/2019)
تاریخ پایان:
جمعه 97/12/10 (03/01/2019)
زمان بازدید:
15 الی 20:30
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
041-36373851-8
فکس:
041-36373850

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا