ایران ذوب

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 33133
نمایش داده شده: 16
انقضا: ۱۴۰۱-۰۹-۱۱ ۱۳:۳۲:۰۰
شماره تماس نام مدیرعامل: مهدی قریشی
ایجادشده توسط
خانم عابدینی (2457)
مشخصات ::

کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران
| شماره داخلی : 02634654966

لینک پرداخت آنلاین عضویت:

کلیک کنید

ایران ذوب

توضیحات