اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 33135
نمایش داده شده: 15
انقضا: ۱۴۰۱-۰۹-۱۱ ۱۳:۳۴:۰۰
شماره تماس نام مدیرعامل: مهدی سلیمیان
ایجادشده توسط
خانم عابدینی (2457)
مشخصات ::

کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران
| شماره داخلی : 02634654966

لینک پرداخت آنلاین عضویت:

کلیک کنید

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

توضیحات