لیست شرکت کنندگان نمایشگاه اصفهان 97 - نمایشگاه بین المللی اصفهان - نمایشگاه بین المللی اصفهان

لیست شرکت کنندگان نمایشگاه اصفهان 97rss
نمایشگاه بین المللی اصفهان

زیر مجموعه
نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق اصفهان

نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق اصفهان (1)

تاریخ شروع:
چهارشنبه 97/04/06 (06/27/2018)
تاریخ پایان:
شنبه 97/04/09 (06/30/2018)
زمان بازدید:
16 الی 22
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-22240011
فکس:
031-32602006
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی اصفهان  97

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی اصفهان 97 (1)

تاریخ شروع:
پنجشنبه 96/11/26 (02/15/2018)
تاریخ پایان:
يكشنبه 96/11/29 (02/18/2018)
زمان بازدید:
15 الی 22
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
09134632311 - 031-32606601
فکس:
031-32602006
 
هفدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری و نهاده ها اصفهان 97

هفدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری و نهاده ها اصفهان 97 (1)

شروع:چهارشنبه 97/10/05
تاریخ پایان:شنبه 97/09/08
زمان بازدید:15 الی 21
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:agrovet.ir
تلفن:09134632313 / 031-32606602
فکس:031-32602006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی اصفهان 97

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی اصفهان 97 (0)

تاریخ شروع:
چهارشنبه 97/12/01 (02/20/2019)
تاریخ پایان:
يكشنبه 97/12/05 (02/24/2019)
زمان بازدید:
16 الی 22
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
031-32618001-5
فکس:
031-32602006
شانزدهمین نمایشگاه مبل و دکوراسیون خانگی اصفهان 97

شانزدهمین نمایشگاه مبل و دکوراسیون خانگی اصفهان 97 (0)

تاریخ شروع:چهارشنبه 97/10/12 (01/02/2019)
تاریخ پایان:شنبه 97/10/15 (01/05/2019)
زمان بازدید:
نوع نمایشگاه:داخلی
وبسایت:isfahanhomefurn.ir
تلفن:031-32603006
فکس:031-32603006

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت، تجهیزات صنعتی و کارگاهی، ابزار و نظافت صنعتی اصفهان 96

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت، تجهیزات صنعتی و کارگاهی، ابزار و نظافت صنعتی اصفهان 96 (88)

تاریخ شروع:
سه شنبه 97/09/13 (12/04/2018)
تاریخ پایان:
جمعه 97/09/16 (12/07/2018)
زمان بازدید:
15 الی 21
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:info@isfahanfair.com
تلفن:
031-32611603 / 09134632312
فکس:031-32602006

بیست و یکمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان 97

بیست و یکمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان 97 (108)

تاریخ شروع:
سه شنبه 97/09/20 (12/11/2018)
تاریخ پایان:
يكشنبه 97/09/25 (12/16/2018)
زمان بازدید:
روز های عادی: 15 الی 22/جمعه:10 الی 22
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
031-32603006
فکس:
031-32602006
 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان 97

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان 97 (1)

تاریخ شروع:
چهارشنبه 97/10/19 (01/09/2019)
تاریخ پایان:
شنبه 97/10/22 (01/12/2019)
زمان بازدید:
15 الی 21
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
031-32603006
فکس:031-32602006

 

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا